hétfő

JOHN LE CARRÉ: 1931-2020

MEGHALT JOHN LE CARRÉ.

Az Árulás (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) első fejezeteinek egyikében Jim Prideaux, az elárult és szó szerint hátba támadott néhai terepügynök egy baglyot talál az osztályteremben, a kéménynyílásban. A bagoly haldoklik: megperzselődött, beszorult, és fulladozik a füsttől. Jim gondolkodás nélkül cselekszik. Megmenti az állatot a haláltusa kínjaitól – szakszerűen kitekeri a nyakát, és szépen összecsomagolva a szemétre dobja.


Ez az elsőre fölöslegesnek tűnő kis epizód akkor nyeri el valódi jelentését, amikor a regény utolsó lapjain valaki, ezúttal a regény egyik főhőse pontosan ugyanilyen halált hal: nyakát törik, és a szemétre dobják. Erőszakos halálának persze jó oka van. Ez az alak ugyanis olyan, rendkívül veszélyes helyre fészkelt, ahol semmi keresnivalója nem akadt. Le Carré Karla-trilógiájának világában az efféle döntések többnyire ugyanazzal a következménnyel járnak. De elhamarkodott lenne kijelentenünk, hogy ezekben a regényekben a halál a büntetés eszköze lenne; azaz, hogy aki rosszul dönt, az halállal lakol. Le Carrénál ugyanis nemcsak ritkán adódik lehetőség a személyes döntésre, hanem a helyes-helytelen jelentése is csaknem üres – mert éppen az az egyik legfőbb dilemmája ennek a szürkén gomolygó, morzsálódó világnak, hogy van-e bármilyen szilárd talaj, arkhimédeszi pont, ahonnan az erkölcs meghatározható, a jó és a rossz körvonalazható, a tettek igazolhatók. Létezik-e olyan tükör, amiben az igaz és a hamis színről-színre megmutatja magát?

Az ügynök annak az embertípusnak a metaforája, aki lemond az egyes tettei fölötti döntés jogáról, és ezzel a kezdeti elhatározással alárendeli az életét egy választott ügynek. Az Elv hitelesít minden lépést, az Elv gyújtja meg minden cselekvés fölött az igazság glóriáját. Az Elvért halt halál igaz és dicsőséges; az Elv elárulása a legfőbb gaztett – legalábbis azoknak a szemében, akik az életüket erre az elvre tették föl. Ebben a tekintetben a trilógia végére azok az Elvek, amiért a szovjet és a brit kémek harcba szállnak, kiegyenlítődnek – egyenlőképpen kiüresednek. Ez a trilógia fejlődéstörténete, és egyben a főhős, Smiley saját Bildungsromanja.

Az Árulásban a Körönd alapelvének (ami egyáltalán nem a demokráciába és a nyugati civilizációba vetett naiv hit, hanem a britségnek, ennek a nehezen körülírható, Etonnal és Oxforddal körülbástyázott birodalmi becsületkódexnek a vallása) az elárulása még valóban bűn, olyan bűn, amit meg kell büntetni. „Maga szerint a célban nyilván foglaltatik benne az erkölcs. Csak hát az a baj, hogy nem olyan könnyű megmondani, mik is az ember céljai. Főleg, ha brit az ember” – szembesíti Smiley-t a problémával Lacon, a diplomata. Smiley ekkor még rendíthetetlen, de a későbbiekben neki is számot kell vetnie a brit tízparancsolat múlékonyságával.

Mert a folytatásban már alapjaiban rendül meg az Elv létjogosultsága. A Hajsza egyszerre szeretetteljes nekrológ és kíméletlen végítélet az úgynevezett brit identitás, a gentleman-vallás hitele fölött. Küldetése (a birodalmi végeken való dantei bolyongás) során nemcsak a főszereplő, Jerry Westerby veszti el fokozatosan a hitét, hanem az ő sorsán keresztül maga Smiley is megcsappant illúziókkal lép át a harmadik történetbe.

A Csapdában aztán elhatalmasodik az illúzióvesztés, és univerzálissá dagad a hitetlenség. A történet két szálon fut: egyrészt ismét csak Smiley nyomába eredünk, aki egy régi barátjának, az első pillantásra az elveiért, de valójában csupasz személyes érdekből meggyilkolt emigráns exügynöknek akar igazságot szolgáltatni, no persze már rég nem a Körönd elvi képviseletében – a Körönd elvei névleg most is ugyanazok, de ezek az értékek már egészen mást jelentenek, mint Smiley idején. A másik történet Marija Andrejevna Osztrakováé, az emigráns öregasszonyé, aki nem mellesleg az egyik legemlékezetesebb Le Carré-figura. Osztrakovát (akárcsak Annt, Smiley imádott és hűtlen feleségét) nem érdeklik az eszmék, amelyekre a szereplők jó része az életét is képes föltenni. Osztrakova saját törvényei szerint cselekszik, kizárólag az érzései vezérlik, és amikor az élete veszélybe kerül, ösztönszerűen, puszta életszeretetből kezd küzdeni érte – számára ez az első és utolsó cél, életben maradni. („Az életben maradás művészete elsősorban a határtalan gyanakvás képességén nyugszik”, mondogatta Jim Prideaux. Őt egy hátlövés tanította meg arra a bölcsességre, ami Osztrakovánál egyenesen életmóddá fejlődött.) És lassan Smiley is fölfedezi, hogy nagy ellenfele-ellenpólusa, Karla fanatikus elvhűségét is aláásták saját személyes (hogy ne mondjuk: szívbéli) érdekei. A fölötte aratott győzelemnek pedig semmi köze világrendekhez, nagyszabású etikákhoz, becsületkódexekhez és civilizációkhoz – leggyőzni Karlát azt jelenti, hogy egy elvhűségben megőszült férfi is megtörhető a saját legbensőbb, eszméktől érintetlen érzelmei által. Az Árulásban Karla (és nem a szovjet világrend) vezette félre Smiley-t azzal, hogy a másik érzelmi kiszolgáltatottságából fegyvert kovácsolt. Smiley (és nem a demokrácia, sőt, még csak nem is a brit becsület) mindössze eltanulta Karla módszerét. Így aztán ebben a győzelemben semmi fenséges nincs. Smiley diadala nem több, mint apró fekete tintapötty a hosszú történet végén.

A Karla-trilógia tehát egy veszedelmes, kanyargós és messzire vezető utat jár be: az Árulástól indul, és a Tagadásig jut. A történet (és egyben Smiley élete) végére megtanuljuk, hogy minden eszme illúzió, és elvekért halni végzetes naivitás. Mire befejezzük, elrongyolódott ruhadarabokként foszlik le rólunk minden színes, csillogó meggyőződés, hogy a legszemélyesebb indítékainkon, az irányíthatatlan, csapodár érzéseken és az ösztönökön túl ne maradjon semmink.

szerda

Magazinba írtam, ebbe ni:

A HVG Extra A NŐ c. lapjába még februárban írtam cikket olyan nőkről, akik átléptek egy határt. De mire megjelent volna, már dőltek a dominók. Szóval nagy öröm, hogy e hét végétől mégis olvasható lesz nyomtatásban. Mert például róla is írtam (és könyvét is ajánlottam!):
Anyám emberek sorát tartotta el 57-ben. (…) Álnévvel küldött utalványon pénzt rendszeresen egy sokgyerekes írónak. Vagy bekopogott egy özvegynél, akinek kivégezték a férjét, nem mutatkozott be, lerakott egy kosarat, hogy ezt küldték. A tetején volt egy csirke és főzni való tészta, alatta meg volt tízezer forint.
 

A nők a háború előtt se értették a lesszabályt

Legalábbis pár (férfi) újságíró szerint :P
Mennél szebb a hölgy, annál kevésbé ismeri a szabályokat, s annál kevésbé érdekli a mérkőzés. Feltűnően szép hölgy le sem néz a pályára. Viszont, ha a hölgy csúnya, akkor néha még a lesszabály is a kisujjában van.
Írtam a régi idők hölgydrukkereiről, és megjelent a 2. rész (Horthy-kor):
1. rész:

hétfő

MEGJELENÉSEIM 2021-BEN

Az Agave megosztotta második féléves kiadói ütemezését. Igaz, az én nevem csak a 2021-es tervek közt szerepel, de ha minden jól megy, ezt a könyvet meg fogja előzni egy másik, ami a történészi munkáim fontos részét tartalmazza majd. Ez a kötet rettentően és régóta hiányzik a tudományos életrajzomból, szóval nagy öröm lesz, ha valóban napvilágot lát.

szerda

Magyar csajok magyar stadionokban - 100 évvel ezelőtt

Írtam egy összefoglalót a régi idők női futballszurkolóiról a Napi történelmi forrásra.
A hölgyszurkolók dolga nagyon nehéz. A férfiak sok mindent kiabálhatnak, ami nekünk, nőknek, nem illik. Azonkívül, ha mi valamit kiabálunk, azt azonnal meghallják, mert kirí a sok hang közül. Ilyenképpen a mérkőzéseken a nők hallgatásra vannak ítélve, és ez az oka, hogy az utóbbi időben egyre kevesebbet járok meccsre. A játékosoknak bekiabálni nem szoktam, legfeljebb akkor, ha tudom, hogy mellettem áll a menyasszonyuk.

vasárnap

Letölthető kriminovellák ingyen

Négyre gyarapodtak Markovics Izidor, a kelletlen detektív 1926-os kalandjai. (Ami már egy fél könyv!)
Töltsd le egyben a frissített posztból (amire ezernél is többen kattintottak, pedig se szerelmi háromszöget, se kardozós-jódumás menőcsávót nem ígér):

péntek

10 éves A fekete zongora agavés kiadása

A borító legalábbis, ahogy a Facebook volt kedves ma emlékeztetni. A szöveg nyomdai pdf-jén 2010. május 11-i dátum van, én ott elengedtem a kiadást, másodjára is.
Mert volt ennek a történetnek egy magánkiadása is 2009-ben, annak a kedvéért csináltam ezt a blogot. Mert hát elsőre egyik kiadónak se ízlett a kézirat. Pontosabban: azóta se tudom, olvasták-e egyáltalán :)


szombat

Írószerűség hónapja a karanténban (termelési napló)

Az elmúlt hónapban sokat írtam, leginkább mint történészszerűség. Neki ugyanis általában konkrét határidői vannak, amiket nem ő szab meg.

Így aztán befejeztem két, összesen 130 ezer karakternyi tanulmányt. Mindkettő Bácskával kapcsolatos, ami azért lehet érdekes az írószerűség olvasóinak, mert rendszerint azt az alapanyagot használom a fikcióskodásaimban is, amit ilyenkor összegyűjtök. Jó, hát egyszerűbb lenne a Wikipédiával megelégednem, mint megannyi kollégának :P Csak hát az ingyenlexikon sűrűn pontatlan, és leginkább arról nincsenek szócikkei, amik és akik engem érdekelnek: a közönséges emberekről.

Melósok szorgoskodnak a művégtaggyárban (MTVA Archívum);
a második tanulmányom egyik alanya is itt dolgozott a háború után
Az egyik tanulmány egy konferenciakötetben lesz egyszer csak olvasható, a járvány okozta kiadó- és nyomdalerohadások idején már nem lehet előre dátumokat mondani (pl. az én tavaly befejezett regényem nemrég még fix idei megjelenése is azonnal elcsúszott a beláthatatlan végtelenbe és tovább). A témája Bácska imázsa, annak is 19. századvégi alakulása, alakítása. Ízelítő az elejéből:
„Zentán négyes ünnepet ültek Mikosevits József házánál. Mégpedig a háziasszonynak szül. Babócs Mariska asszonynak és leányának névnapját és házasságuk évfordulóját. Mint minden évben, ez idén is összejött ez alkalommal a város előkelősége s derült jó kedvben költötte el a gazdag lakomát, a melyen persze a felköszöntők is egymást érték. Azután pedig a Cziráki bandájának zenéje mellett táncra kerekedett az ifjúság s táncolt lankadatlan kitartással egész reggelig. […] [D]acára, hogy előző napon a zentai gazdakör zászlószentelési ünnepélye alkalmával tartott bálon, részben pedig egy szegedi lakodalmi ünnepélyen is reggelig táncoltak, a bácskai virtusból cseppet sem engedtek.” [1] 
 A jelenleg legbővebb online magyar sajtóarchívum keresője szerint ez volt az első alkalom, hogy egy napilap említette a bácskai virtus szókapcsolatot. Valószínűtlen, hogy a fogalmat 1887-ben találták volna föl, ami viszont biztos: az italozási hajlammal, mulatás iránti vonzalmakkal és nem utolsósorban megfelelő fiskális fundamentummal összekapcsolt jelenség neve a századfordulóra országszerte ismertté, használttá és értetté lett. A fent említett archívumban még 1935-ből is – amikor a magyarországi Bácska már csak Bajára és környékére zsugorodott – találunk példát az említésére. Utóbbi adat arra utal, hogy még az anyagi viszonyaira és általános jelentőségére jócskán és nem pozitívan ható[2] impériumváltás sem mosta le könnyen a „bácskai virtus” bélyegét a kiegyezés utáni Magyarország második legnagyobb területű megyéjéről, Bács-Bodrogról.
 A bácskai közmorált ily módon kárhoztató írástudók annál is bővebben csöpögtethették tollukról a vitriolt, mivel – vélekedésük szerint – az érintetteknek amúgy sem szokásuk az olvasás. Akadt azonban, aki megcáfolta ezt a tételt, és zokon vette a szüntelen gúnyolódást.
A másik tanulmány nyolc magyarkanizsairól szól, akik 20-30 évesen, az első világháború megharcolása után, Trianon táján emigráltak, és 1945-re mind Budapesten kötöttek ki - és akikről találtam anyagot a Fővárosi Levéltárban. (Azokról ugyanis, akikről nem maradt fönt közintézményben hozzáférhető dokumentum, elég nehezen tud mesélni egy történész. Nem véletlen, hogy a magyar történeti irodalom derék része szól nem feltétlenül kiváló képességű politikusok és előkelők nem feltétlenül érdekes vagy jelentős életútjáról.) A tanulmány a Bácsországban lát majd napvilágot. Innen is egy kis részlet:
Még alig száradt meg a tinta a második világháborút lezáró kapitulációs okiraton, amikor Budapesten már megkezdődött a köz- és magánalkalmazottak közelmúltjának etikai-politikai felülvizsgálata. A következő három évben az e célból alakult igazolóbizottságok több mint 131 000 eljárásban hoztak határozatot,[i] amelyek iratanyaga csak töredékesen maradt fönn.[ii] E töredékek azonban nyolc olyan személy életéről számolnak be a maguk korlátozott, kollaborációs múltra fókuszáló módján, akik Magyarkanizsát nevezték születési helyüknek, és budapesti székhelyű állami- vagy magáncégnél dolgoztak.
 Az alábbiakban ennek a nyolc magyarkanizsai származású budapestinek az életútját igyekszem fölrajzolni, amennyire az igazolási eljárás és az egyéb forrásokból kirostálható adatok megengedik. Mivel születési éveik az 1885-tel kezdődő és 1898-cal végződő intervallumba tartoznak, a nyolc fővárosba vezető bácskai életút az általánosságokon túl voltaképpen generációs válaszokat is adhat az elsősorban a társadalmi mobilitást célzó kérdésekre. Kiderülhet, vajon az 1945-ben túlnyomórészt ötvenes éveiket taposó nők és férfiak olyan pályát futottak-e be, amire egy elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó, paraszti kultúrával jellemezhető alföldi mezővárosban (ha tetszik: óriásfaluban) nem nyílt volna lehetőségük. Amennyiben nemleges a válasz, akkor pedig további magyarázatokat kereshetünk nagyvárosi maradásuk mellett – persze csak ha a források módot erre.
 Akárhogy is, a háború utáni átvilágítás iratai bővelkednek olyan adatokban, amelyek a 20. század első felében elvándorolt bácskaiak legtöbbjéről nem állnak rendelkezésünkre. Ha megannyi kérdésre nem is adnak feleletet, annyit mindenképpen elmesélnek, milyen állomásokon át vezetett Budapestre nyolc egykori magyarkanizsai sorsa. Pályájuk bemutatása talán azok helyett is beszél, akiket nyom nélkül nyelt el a látóhatár, miután batyujukkal a vállukon kiléptek kanizsai szülőházukból.
És most valami teljesen mást kell írnom, megint csak nem irodalmi jellegűt. Valamiből élni kell, és nekem az a szerencsém, hogy a munkához nem kell kilépnem az utcára. Főleg most, hogy se könyvtár, se levéltár :(


[i] Zinner Tibor: Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások 1945–1949. 
[ii] Budapest Főváros Levéltára: Igazolóbizottsági ügyek (fondleírás).


[1] Fővárosi Lapok, 1887.
[2] „A Bácska a békebeli magyar világnak, de megmaradt kis része a csonka országnak is egyik leggazdagabb földje, ahol az ősi virtus anyagi jóléttel párosul. Sokat korholták egykor a Bácskát (szeretettel, mint az anya szidja könnyelmű fiát), hogy népe csak az eszem-iszomot szereti, s hogy a híres bácskai virtus kimerül a hajnaltól-hajnalig tartó italozásokban, de művészetről, kultúráról, könyvről, színházról nem akar hallani és elhanyagolja legsajátabb értékeit.” Budapesti Hírlap, 1935.

szerda

INGYEN volt letölthető a történelmi krimi

(Lejárt a lehetőség, remélem, sokan éltetek vele.)

A hét végéig még INGYENESEN LETÖLTHETŐ A türkizkék hegedű c. történelmi krimi.
https://www.dibook.hu/konyv/A_turkizkek_hegedu
Azért választottam ezt, mert sok benne a napsütés, az Adria, a Balaton. Csupa olyasmi, amivel én most szívesen megszakítanám a fertőzések és a halálesetek listájának kényszeres böngészését.
(És semmit se lő le az előzménykötet rejtélyéről, nyugodtan olvashatja bárki, aki még nem ismeri Dávid Veront :))
Ez nem egy házilag szkennelt-pdf-esített kézirat, hanem a szerkesztett e-könyv. Ajánlom hozzá a Kindle appot például.
Bónusz: aki a 9 évvel ezelőtti könyvbemutatóról készült felvételt is megnézné... (Én nem merem :D )A többi agavés kolléga ideiglenesen felajánlott köteteit itt találjátok:
https://www.dibook.hu/akciok.php…

hétfő

Nem vagyok járványszakértő, csak író

Szóval csak a szórakoztatást és a figyelem-elterelést tudom bedobni a közösbe. (De már gondolkodom rajta, hogy megtanulok szaxofonozni. Vagy bolti kasszázni.)
Ennek a cikknek az egyik felét a szegedi vonaton és nagyállomáson írtam, a másikat otthon (Magyarkanizsa, Szerbia). Egy ideig most egyik helyre se igen mehetek, úgy fest.
Cserébe viszont egyetlen szó sincs benne vírusokról :) Annál több mindenféle békebeli frigyekről és hozományokról.
Ugyanitt (szigorúan láb)pacsi a most szintén bezárt levéltáraknak, amelyek évek óta egyre több dokumentumot tesznek online is elérhetővé <3
A házassági szerződés ezért korántsem ment ritkaságszámba, különösen, ahol a menyasszony ingóságokat (pénzt, bútort, ruhaneműt, esetleg ékszert) vitt a közös háztartásba. A nők, de kivált a papáik rajta tartották szemüket a móringon, és el akarták kerülni, hogy a ház ura egyik napról a másikra kisemmizve, akár gyerekestül utcára tehesse asszonyát. A közjegyző előtt kötött megállapodásokból hiányzik az a szégyenlősség, amivel ma a házassági szerződésről szoktunk beszélni – hogy a bizalmatlanság jele, hogy a másikat megbántjuk még az ötlettel is, hogy nem hiszünk a szerelmünkben és abban, hogy mindhalálig kitart.
https://kepmas.hu/minden-sikeres-ferfi-mogott-van-egy-csinos-noi-hozomany-hazassagi-szerzodesek-a-20-szazadfordulon

szombat

Az első pesti magándetektívek - CIKK

A privátdetektív- avagy magánkutató-ipar tehát hamar szárba szökkent a polgárosodó nagyváros talaján, és szabályozás híján a vadhajtásokat sem nélkülözte. Már 1895-ben kipattant egy botrány, főszerepben egy országgyűlési képviselővel, aki az éjjeliszekrényből eltűnt pénztárcáját akarta előkeríttetni egy Vas utcai privátdetektívvel. A kopó és kollégája emberrablással határos módon hurcolta vidékről Pestre a gyanúsítottat, egy volt képviselőházi teremőrt és ’48-as honvédtisztet, aki vallomás helyett rendőrségi feljelentéssel hálálta meg fáradozásukat.

A magándetektívek ténykedése azonban csak a század végére váltott ki akkora fölháborodást, hogy a lapok kórusban követeljék megregulázásukat. „Mi az a privátdetektív? Fizetett spicli, aki utána les X-nek vagy Y-nak; beleavatkozik a családi titkokba, és jó pénzért kész feldúlni bárkinek a tűzhelyét. Minden gazságra alkalmas individuum, aki iparszerben űzi ezt a mesterséget” – háborgott a Hazánk (1899). „A fővárosi élet zajos forgatagában nem tűnik fel annyira működésük, de annál inkább a vidéken, ahol már követelően lépnek fel, s bizony sok család házi boldogságát döntötték romba” (Alkotmány, 1899).
FOLYTATÁS:
Kísértetek és sikkasztók nyomában – A (majdnem) első pesti magándetektív és kollégái története
Magyarország c. lap, 1935

csütörtök

Már 1988-ban publikáló író voltam - bizonyíték

Sőt, már korábban is, szerencsére azonban nem mindent archivál az internet :D
Magyar Szó napilap, gyermekirodalmi melléklet, 1988. október (ó, amikor még tudtam, hol kell befejezni egy történetet!)