vasárnap

Történelem és kortárs próza

Mi keresnivalója van/lehet a történelemnek a regényben? Erről fognak társalkodni okos emberek meg még én is a Nyitott Műhelyben KEDDEN, ESTE 7-KOR.
Egész pontosan ez a program:
Sorozat indul a Nyitott Műhelyben – minden hónap utolsó keddjén lábjegyzeteket fűzünk irodalmi ügyekhez és művekhez. Nem egyetlen műről vagy szerzőről beszélünk, hanem egy-egy jelenségről, összekapcsolva kortársat és klasszikust, illetve az irodalomtörténészek, szerkesztők, írók és kritikusok szempontjait.
Első alkalommal témánk A történelem szerepe a szaporodó kortárs történelmi regényekben. Vendégeink Baráth Katalin, történész, történelmi krimik szerzője, Margócsy István, irodalomtörténész, kritikus, és Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó szerkesztője. Az estek háziasszonya Szilágyi Zsófia, irodalomtörténész.
Ég bennem egy kis lámpaláz, mert ezek itten komoly emberek, bár bizakodásra adhat okot, hogy amikor Margócsy tanár úr óráján kb. 15 éve az esett ki a számon egy Jósika-regény kapcsán, hogy tisztára olyan, mint a Gladiátor c. film (mármint nem Margócsy tanár úr, hanem a regény), akkor nem rúgott ki rögtön.

Nincsenek megjegyzések: