szerda

Veron Zentán

Negyedik kalandja során Dávid Veron (és nem csak ő) az Ókanizsával szomszédos Zentát is meglátogatja (térkép), persze nem annyira idegenforgalmi okokból, inkább mert egy bizonyos illetővel kell találkoznia. Útja során érinti az Eugén szállót is, ami többek közt arról nevezetes, hogy Ferenc József ott lakott, amikor kegyeskedett meglátogatni birodalma e kicsiny szögletét.
A látogatás persze nem hagyta érintetlenül Zentát, ahogy a Vasárnapi Újságból megtudhatjuk:
A király Zentán.
Az összpontosított lovasság egyik nagy gyakorlatának megtartására a hadsereg vezérkara ez idén az 1697. szeptember 11-iki világtörténelmi nevezetességű zentai csatatért választotta, hol Eugen savoyai herczeg oly nagy győzelmet aratott II. Musztafa szultán csapatai felett. Ez a hires csatatér, a hol most folyón való átkelési gyakorlatok történtek, alig egy félórányira fekszik Zenta várostól.
Zenta egészben véve olyan, mint a többi nagyobb alföldi városok. Házai szétszórtan fekszenek, nagy udvarokkal ellátva. A főbb útczákat most a királylátogatás alkalmából mintegy 350 ezer forint költséggel kikövezték, villamos világítással látták el, sőt néhány útcza aszfaltjárdát is kapott, úgy, hogy még néhány nádfödeles háznak is jutott aszfaltos járda.
A királynak az Eugen herczegről nevezett városi nagy vendégfogadót rendezték be szállásul, teljes díszszel. A király ablakai a főtérre néztek, hol alig húsz lépésnyire a szállótól az ősrégi Szentháromság­szobor áll, valami közönséges kőfaragó munkája, de reggelenkint csoportosan zarándokol eléje a vallásos zentai nép. ...
 (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 29., ill. OSZK képtár)

Nincsenek megjegyzések: